PRAKTIJKSITE

Praktijk domein Gezondheid & Welzijn

Hartelijk welkom op de praktijksite van het domein Gezondheid & Welzijn van Hogeschool Windesheim. Deze site brengt vraag en aanbod samen: studenten vinden hier praktijkplekken en organisaties kunnen praktijkplekken, opdrachten of projecten aanbieden.

+

Organisaties

+

Studenten

+

Praktijkplekken

Populaire praktijkplekken

Derde jaars stagiaire gezocht

De Iemenkorf (OKC) biedt verschillende vormen van dagbesteding en dagbehandeling aan kinderen die een extra steuntje nodig hebben van 1 - 18 jaar.

Stagiaire doelgroep (jong)volwassen

De stagiaire draait zijn/haar dienst boventallig met een begeleider bij de (jong)volwassenengroep. Hij/zij helpt de cliënten met het uitvoeren van taken en activiteiten gedurende de dag. Hij/zij maakt deel uit van een kleinschalig team en ...

Stageplek Consulent Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen van 4 tot ongeveer 24 jaar die opgroeien in gezinnen waar iemand ziek is of extra zorg nodig heeft. Deze kinderen hebben vaak (zorg)taken in huis, maken zich zorgen en komen vaak zelf zorg tekort. Taken stagiair ...

Senior begeleider

Dagbesteding in Steenwijk. Begeleiding van de activiteiten en daarnaast neventaken, zoals schrijven van zorgplannen en contact met naasten en WMO.

Stage Samen Oplopen

Samen Oplopen is een vorm van vrijwillige gezinsondersteuning. Soms naast de professionele zorg die wordt ingezet, soms ter voorkoming van inzet van professionele zorg. Alleenstaande moeders met een klein netwerk bv zitten soms te springen om een paar extra handen, ...

2e jr 'vrije keuze' - project GO! ...

Diverse opties voor het opdoen van praktijkervaring, geschikt voor 2e jaars 'vrije keuze'-deel. Tot en met september 2022 werkt het lectoraat Gezonde Samenleving samen met collega’s van de Hanze hogeschool en NHL Stenden, het RIVM, de GGD-en van Friesland, Groningen ...

Praktijkplek aanbieden?

Plaats hem snel en eenvoudig op praktijkdomeingw.nl!

Registreren