PRAKTIJKSITE

Praktijk domein Gezondheid & Welzijn

Hartelijk welkom op de praktijksite van het domein Gezondheid & Welzijn van Hogeschool Windesheim. Deze site brengt vraag en aanbod samen: studenten vinden hier praktijkplekken en organisaties kunnen praktijkplekken, opdrachten of projecten aanbieden.

+

Organisaties

+

Studenten

+

Praktijkplekken

Populaire praktijkplekken

Stagiaires Sociale Wijkteams

Stichting Sociale Wijkteams (SWA) vervult een centrale rol in het sociaal domein van Amersfoort. Wij leveren zorg en ondersteuning dicht bij de inwoners van Amersfoort. Onze wijkteams begeleiden hen bij het maken van een plan van aanpak op maat. Wij ...

Robots

Zoek samen met Playing for Succes en Dimence Groep mee hoe robots ingezet kunnen worden om aan de sociaal-emotionele ontwikkeling te werken. Robotisering krijgt nog te weinig aandacht door Social Workers. Wil jij het verschil maken? Doe dan mee! Je ...

Beweegmaatjes

Via het project Beweegmaatjes kom je in contact met verschillende doelgroepen. Je zal zelf 1 op 1 contact hebben met de zoekmaatjes en daarnaast ondersteun je verschillende werkzaamheden in de wijk. Deze stage geeft je een divers beeld van doelgroepen en verschillende ...

Stagiaire teamgezinsbegeleiding

Dit ga je doen Team gezinsbegeleiding biedt begeleiding aan een brede doelgroep: gezinnen in de opvang, vanaf opname bij de crisisopvang via woonvoorzieningen tot de uitstroom naar zelfstandig wonen. In samenwerking met partners die op een of andere manier bemoeienis ...

Onderzoeksopdracht Zinsitief

Het lectoraat Innoveren met Ouderen doet samen met o.a. WijZ, SAAM, Welzijn Mensenwerk en Sterker Sociaal Werk een project met welzijnswerkers, vrijwilligers en geestelijk verzorgers t.a.v. een goed en zinvol leven voor thuiswonende senioren.

Jaarstage per september 2020

Wil jij mensen enthousiasmeren, ben je proactief en zie je uitdaging in oplossingsgericht werken? Dan is deze stageplek iets voor jou!

Praktijkplek aanbieden?

Plaats hem snel en eenvoudig op praktijkdomeingw.nl!

Registreren